Ihumanea Pāngarau

Hei Whakamārama

Kei tēnei wāhanga o te pae tukutuku nei ētahi rapanga me ētahi tūhuratanga e hāngai ana ki te ākonga matatau ki ngā mahi pāngarau.
 
Hei wero i te hinengaro ēnei rapanga, hei āta whakaaroaro mā te ākonga, hei whakatakoto māna i te huarahi whakaoti i te rapanga, te mahere rānei hei tūhura i te kaupapa.
 
Ko ētahi o ngā rapanga me ngā tūhuratanga e hāngai ana ki tētahi whenu kotahi, engari mō te nuinga e whai wāhi atu ana ētahi whenu e rua, e toru rānei.
 
He whārangi ākonga, he whārangi kaiako mō ia rapanga me ia tūhuratanga. Kei te whārangi ākonga ngā tohutohu, ngā whakamārama me ngā pātai mōna.
 
Kei te whārangi kaiako ētahi tauira otinga, me t/ētahi whakamārama e hāngai ana. E tohua ana hoki te mātauranga, ngā pūkenga me ngā kupu me mātua mau i te ākonga e tutuki i a ia te rapanga, te tūhuratanga rānei.
 
Koia nei ngā rapanga me ngā tūhuratanga ihumanea pāngarau e wātea ana i tēnei wā:
 

Taumata 1-2 (whakaaturia)

Taumata 3 (whakaaturia)

Taumata 4 (whakaaturia)

Taumata 5 (whakaaturia)