Ngā Whakaari Rauemi

Thanks for visiting NZMaths.
We are preparing to close this site by the end of August 2024. Maths content is still being migrated onto Tāhūrangi, and we will be progressively making enhancements to Tāhūrangi to improve the findability and presentation of content.
 

For more information visit https://tahurangi.education.govt.nz/updates-to-nzmaths

Rautaki Tatau

He Matimati (Fingers)
Te Ngaku Tau (Number Strip)
Te Aho Pirepire (Bead Strings)
Te Kōwhiuwhiu tau (Number Fans)
Kāri Pere (Arrow Cards)
Ngaku Tau Hurahura (Flip Strip)
Ngaku Tau 2 (Number Strip 2)
Pīni Aotearoa (Beans)
Whare Uara Tū (Place Value Houses)
He Ipu Porotiti (Counters in Containers)
Kāri Tohutau (Numeral Cards)
Te Tātaitai (Calculators)
He Porotiti (Counters for Addition) 
Ngaku Tau 3 (Number Strip 3) 
Ngaku Tau 4 (Number Strip 4)
He Pīni, He Hautanga Porowhita (Beans and Regions) 

Rautaki Tāpiripiri

Te Anga Tekau (Tens Frames)
Te Anga Pirepire 2 (Bead Frame decade splits)
Te Anga Pirepire 3 (Bead Frame splits)
He Rārangi Kararehe (Animal Strips)
He Rārangi Tau Wātea (Open Number Lines 1)
He Rārangi Tau Wātea 2 (Open Number Lines 2)
Te Tātaitai 2 (Calculators 2)
Rākau Aihikirīmi (Pop Sticks)
Ngaku Kararehe 3 (Animal Strips 3)
Ngaku Kararehe 3 (Animal Strips 4)
Te Anga Pirepire - Tekau (Bead Frame Tens) 
He Pīni, He Ipu Aihikirīmi (Beans and Icecream Containers) 
He Porotiti Matarua (Double Sided Counters) 
Rārangi Tau 2 (Number Lines 2)  
He Anga Tekau (Tens Frames) 

Rautaki Whakarea

He Whakamahi i te Anga Pirepire (Bead Frame)
Te Rākau Ira (Pipe Decimals)
He Ipu Aihikirimi (Ice Cream Numbers)
Papa Matarau (Happy Hundred)
Mataono Honohono (Multilink multiplication)
Rākau Ātaarangi (Cuisenaire Rods)
Mataono Honohono Hautau (Multilink fractions)
Mataono Honohono ā-ira (Multilink decimals)
Whetū Huna (Mystery Stars)
Pīni Aotearoa 2 (Beans 2)
Rārangi Tau (Number Lines)
Ngaku Kararehe 2 (Animal Strips 2)
Hautau Whētui (Folding Fractions)
Papa Whakarea (Multiplication Arrays)
Papa Whakarea 2 (Multiplication Arrays 2)
Rārangi Tau Matarua (Open Double Number Lines)
Te Tātaitai 3 (Calculators 3)
Porowhita Hautau (Fraction Circles)
Te Tatau Pīni (Beans and Containers)
Kāri Pere 2 (Arrow Cards 2)
Pakitara Hautau (Fraction Wall)
Papa Hautanga ā-Ira 1 (Decimats 1)
Papa Hautanga ā-Ira 2 (Decimats 2)
Papa Hautanga ā-Ira 3 (Decimats 3)
Pakitara Hautau 2 (Fraction Wall 2)
Te Anga Pirepire - Hautekau (Bead Frame Tenths) 
He Puke He Hāpua Te tāpiri tau tōpū (Hills and Dales Addition with Integers)
He Puke He Hāpua Te tangohanga tau tōpū 1 (Hills and Dales Subtraction with Integers 1) 
He Puke He Hāpua Te tangohanga tau tōpū 2 (Hills and Dales Subtraction with Integers 2) 
Poraka Honohono (Multilink Cubes) 
Ngaku Kararehe 5 (Animal Strips 5)
Anga Pirepire 5 (Bead Frame 5) 
Anga Pirepire 6 (Bead Frame 6) 
Pakitara Hautau 3 (Fraction Wall 3) 

Rautaki Pānga Riterite

Hoahoa Rerenga (Flow Diagrams)
Rārangi Tau Matarua (Double Number Lines)
Hautanga Porowhita (Circle Fractions)
Hautanga Papariki (Fraction Tiles)
Pīni Aotearoa (Beans 3)
Ngaku Ōrau (Percentage Strips)
Poraka Honohono 4 (Multilink 4)
Rārangi Tau Ōrau 2 (Percentage Strips 2)
Rārangi Tau Matarua 1 (Double Number Lines 1)
Rārangi Tau Matarua 2 (Double Number Lines 2)
Papa Hautanga ā-Ira 4 (Decimats 4)
Papa Hautanga ā-Ira 5 (Decimats 5)
Rohe Hurihuri (Rotating Region)
Te Pīni me te Porotiti (Beans and Counters) 
Tāhei Pepa (Strips of Paper)
He Porotiti (Counters for Ratios)