Ngā Whenu o te Marautanga

Te Tau
Te Taurangi (Te Tauira me te Pānga)
Te Ine
Te Hanga
Te Wāhi, te Ahunga me te Panoni
Te Tauanga
Te Tūponotanga