Marautanga Pāngarau

Te Marautanga Pāngarau
Mā konei koe e tūhono atu ai ki Te Marautanga o Aotearoa, kei te pae ipurangi o te Tāhuhu o te Mātauranga.
He Rauemi Tautoko
He rauemi hei āta whakaatu i te whānuitanga o ngā kaupapa me ngā whāinga paetae o te Marautanga Pāngarau.
Hei Whakamārama i te Marautanga Pāngarau
Kei konei ētahi whakaaturanga e whakamārama ana i te Marautanga Pāngarau. Kei roto i te reo Māori me te reo Ingarihi – kei a koe te whiriwhiri. He pai hei whakaaturanga mā te hunga mātua.
Ngā Whanaketanga Pāngarau
Ko ngā rauemi hei tautoko i te whakaūnga o ngā Whanaketanga Pāngarau, me te hononga atu ki te pae ipurangi kei reira ngā Whanaketanga Pāngarau e noho ana.