He Rauemi Āwhina

Kei konei ētahi rauemi mā te hunga mātua, mā te whānau whānui, hei āwhina ki te tautoko i ā rātou tamariki.

Kia mōhiotia ai: Ko ētahi o ēnei rauemi kei roto i te reo Ingarihi, ko ētahi kei te reo Māori anahe, ko ētahi he reorua.

Hei Whakamārama i te Marautanga Pāngarau
Ko ētahi whakaaturanga e whakamārama ana i te Marautanga Pāngarau. Kei roto i te reo Māori me te reo Ingarihi hei whiriwhiri mā te kaimātakitaki.
Pāngarau i te Kāinga
He whiti ataata tēnei hei tuku whakaaro ki te hunga mātua mō tā rātou āwhina i ā rātou tamariki ki te ako i te pāngarau. Kei roto i te reo Māori me te reo Ingarihi hei whiriwhiri mā te kaimātakitaki.
He mahi pāngarau mō te kāinga
He kēmu, he ngohe, hei mahi tahi mā te hunga pāhake me ā rātou tamariki, mokopuna. Kei roto i te reo Ingarihi ngā whakamārama, engari kua tāpiria ngā tauira whakawhitiwhiti kōrero me ngā pātai i te reo Māori.
He ngohe e hāngai ana ki te mātauranga tau
He kēmu, he ngohe, hei mahi tahi mā te hunga pāhake me ā rātou tamariki, mokopuna. Kei roto i te reo Ingarihi ngā whakamārama, engari kua tāpiria ngā tauira whakawhitiwhiti kōrero me ngā pātai i te reo Māori.
He ngohe hei tautoko i ngā mahi pāngarau
He ngohe pāngarau e hāngai ana ki ngā tau kura, hei mahi tahi mā ngā mātua me te tamaiti. Kei roto i te reo Ingarihi ngā whakamārama, engari kua tāpiria he tauira whakawhitiwhitinga kōrero Māori.