6. Ka mārama ki te whaitakenga o tētahi inenga.

6. Ka mārama ki te whaitakenga o tētahi inenga.