He Ngohe mā ngā Ākonga o te Wharekura

He whārangi mahi tārua ēnei e hāngai ana ki ngā kaupae rautaki me ngā momo paheko o Te Mahere Tau. He mea whakamāori ēnei whārangi mahi i ērā o te taha Ingarihi. Kei roto i te reo Ingarihi ngā whakamārama mā te kaiako. Kei te reo Māori ngā whārangi tārua mā ngā ākonga.

Kaupae Tāpiri me te Tango Whakarea me te Wehe Ōwehenga me te Pānga Riterite Mātauranga Tau
4 - 5 Hurihia te Tangohanga hei Tāpiritanga (PDF,139KB)
[mā te kaiako]
Te Tau Māmā me te Tikanga Paremata (PDF, 122KB)
mā te kaiako]
Te Tāpiri me te Tango Hautau (PDF, 139KB)
[mā te kaiako]
Hautanga āhua (PDF, 94KB)
[mā te kaiako]
Ngā Tau Tapeke Māmā o te 10 (PDF, 134KB)
[mā te kaiako]

Ngā Tau Tapeke Māmā o te 20 (PDF, 138KB)
[mā te kaiako]

Tau Pātata: Te Whakaawhiwhi Tauoti (PDF,104KB)
[mā te kaiako]
5 - 7   He Tau Rearua (PDF, 118KB)
[mā te kaiako]
   
6 Rautaki Tauoti: Te Whakamahi Rautaki Tau 1 (135KB)
[mā te kaiako]

He Mahi Whakapakari 1 (PDF, 101KB)
[mā te kaiako]

He Mahi Whakapakari 2 (PDF, 104KB)
[mā te kaiako]
  Te Uara Tū: Hautekau (142KB)
[mā te kaiako]

Hautau ā-Ira: Ngā Hautekau (PDF,114KB)
[mā te kaiako]

Hautau Kararehe(PDF, 107KB)
[mā te kaiako]

He Rautaki Hautau: Te Tāpiri me te Tango Hautau 1 (PDF, 126KB)
[mā te kaiako]
 
6 - 7 He Rautaki Tāpiritanga (PDF,131KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tāpiri Rautaki Tango: Tauwehe Pātahi (PDF, 107KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tāpiri Rautaki Tango: Tāpiritanga Ōrite (PDFF, 151KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tāpiripiri: Wāwāhia Ka Tāpiri Ai (PDF, 145KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tāpiri, Rautaki Tango: Hātepe Whakatepou (PDF, 120KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tāpiri Rautaki Tango: Papariki Tau TŌpū (PDF, 155KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tango: Te Tau Māmā Me Te Tikanga Paremata (PDF, 122KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Tauoti: Te Whakamahi Rautaki Tau 2 (PDF, 128KB)
[mā te kaiako]
Rautaki Whakarea: Te Wāwāhi Tau Whakarea (PDF, 202KB)
[mā te kaiako]

Te Whakarea: Rautaki Pānga Riterite (PDF, 148KB)
[mā te kaiako]

Te Whakareatanga Me Te Taurangi (PDF, 111KB)
[mā te kaiako]
Te Uara Tū: Haurau (PDF, 165KB)
[mā te kaiako]

Hautanga ā-Ira: Hautau ā-Ira Tapeke Māmā (PDF, 125KB)
[mā te kaiako]

Keke Huritau (PDF, 109KB)
[mā te kaiako]

Hautau Tukutuku (PDF, 117KB)
[mā te kaiako]

Tereina (PDF, 119KB)
[mā te kaiako]
Hei Tūhura I Te Taurangi: Hangaia He Tekau (PDF, 117KB)
[mā te kaiako]
7     He Rautaki Hautau: Te Tāpiri me te Tango Hautau 2 (PDF, 120KB)
[mā te kaiako]

He Rautaki Tāpiritanga (PDF,120KB)
[mā te kaiako]

E Peke i te Rārangi Tau (PDF, 122KB)
[mā te kaiako]

Rautaki Whakarea (hautekau) (PDF, 118KB)
[mā te kaiako]

Ringa Tītere Wera 1 (PDF, 158KB)
[mā te kaiako]
 
7-8 He Raupapatanga Whakarea (PDF, 121KB)
[mā te kaiako]
  Hautau Waenganui (PDF, 111KB)
[mā te kaiako]

Ringa Tītere Wera 2 (PDF, 126KB)
[mā te kaiako]