Kei te haere tonu ngā mahi whakatū i tēnei wāhanga o te pae tukutuku – kei te tāpiri haerehia ngā mahi ina wātea mai ana.