8. Ka rāwekeweke kìanga i runga i ngā tikanga taurangi.

8. Ka rāwekeweke kìanga i runga i ngā tikanga taurangi.