Kaupae 7: Wāwāhi Tau Whakarea

I te Kaupae 7, kua mau i te ākonga te maha o ngā rautaki wāwāhi tau, ā, ko tāna he kōwhiri i te rautaki e hāngai ana hei whakaoti, hei whakatau tata rānei i te otinga o ngā rapanga ka whai wāhi mai te whakarea me te wehe. I ēnei rautaki, ka wāwāhi te ākonga i t/ētahi o ngā tau, ka rāwekeweke, ka whakahuihui anō i ngā wāhanga kia māmā ai te whakaoti.

Ngā pātai aromatawai:
He aha te rua hautoru o te 57?
Ko te 27 o te toru hauwaru o tētahi tau. He aha taua tau?
15:18:21 = 10:?:?