4. Ka mārama ki te whaitakenga o te otinga o tētahi rapanga.

4. Ka mārama ki te whaitakenga o te otinga o tētahi rapanga.