1. Ka mōhio ki: ngā meka whakawehe matua; te whakaawhiwhi tauoti, tau ā-ira hoki.

1. Ka mōhio ki: ngā meka whakawehe matua; te whakaawhiwhi tauoti, tau ā-ira hoki.