Te Tēpu Kāmura: Hei Tūhura i te Ine

 
Te Kaupae Ako
He Tauira Whakawhitiwhiti Kōrero
Te āhuatanga e inea ana
(Identifying the attribute)
You see the children playing at the carpentry table. As you interact with them draw their attention to the attributes of the wood, tools and other materials they are using. Extend their understanding by naming the attributes you are focusing on. For example:
 
I see you have a long piece of wood. Can you get another long one?
He roa te poro rākau e mahi nā koe e Kara. Tīkina atu tētahi atu rākau roa.
 
I see you have a short piece of wood. Can you get another short one?
He poto te poro rākau e mahi nā koe. Tīkina tētahi atu mea poto.
 
Your box holds a lot of wood. Can you find a box that does not hold as much?
He nui ngā poro rākau kei roto i tō pouaka. Kimihia tētahi pouaka kāore i te pērā rawa te rahi o ngā poro ka uru ki roto.
 
Your box is nearly empty. Can you find another empty one?
Kua tata kore ngā poro rākau o tō pouaka e kare, he ruarua noa iho. Kimihia tētahi atu pouaka e noho tahanga ana.
 
Daniel's piece of wood is heavy. You feel it. Now can you find a heavy piece too?
He taumaha te poro rākau a Raniera. Hīkina ake kia rongo ai koe i te taumaha. Māu e kimi atu tētahi poro rākau taumaha.
 
Sarah's piece of wood is light. You feel it. Now can you find a light piece too?
He māmā te poro rākau a Hera. He māmā noa iho te hiki ake. Anei, kia rongo ai koe. Kimihia tētahi atu poro rākau māmā.
Te whakatairitenga mata ki te mata
(Direct comparison)
As opportunities arise at the carpentry table ask children questions which encourage the comparison of the length, weight and volume of the wood, tools and other materials they are using. For example:
 
Is your screwdriver shorter than Alice's one? How can we check?
Kei a wai te huriwiri roa rawa? He poto iho tāu i tā Arihia? Me pēhea te āta tirotiro?
 
Can you find a piece of wood that is longer than Jessica's? Let’s check by lining them up.
Māu e kimi tētahi poro rākau kia roa ake i tā Horowai. Me whakanoho taha ki taha hei āta tirotiro.
 
Can you find 3 sticks shorter than Tane's? Which is the shortest? How can you tell?
Kimihia kia toru ngā poro rākau he poto iho i tā Tāne. Ko tēhea te mea poto rawa atu? He aha koe i mōhio ai?
 
I see you each have a screwdriver. Which one is the shortest? How can we be sure that’s the shortest one?
Kei te whakamahi huriwiri kōrua. Kei a wai te huriwiri poto rawa? Me pēhea tātou e tino mōhio ai koia pū te mea poto rawa?
 
I see you each have a piece of wood. Which one is longer? Let’s find out.
He poro rākau tā tēnā, tā tēnā o koutou. Kei a wai te mea roa rawa? Kia āta tirotirohia e tātou.
 
I see you have a pile of screws. Which one is the longest? How do you know that’s the longest?
He putunga wiri kei a koe e Hera. Ko tēhea te wiri roa rawa. He aha koe i mōhio ai koia pū te wiri roa rawa?
Te whakatairitenga tipa
(Indirect comparison)
The children want to move the carpentry table outside.  Take the opportunity to discuss how they could use an item such as string to find out whether the table would fit through the door.
 
If we want to take the table outside would it fit?
Ka kuhu atu te tēpu kāmura ki te kūaha hei kawe atu ki waho, he rahi rawa rānei?
 
Let’s use this string to find out. How far along the string does the table come?
Me whakamahi tēnei aho kia āta kitea ai. Pēhea nei te roa o te aho e rite ana ki te whānui o te tēpu?
 
Now let’s measure the door. The table came to here on the string, would that fit through the door?
Me whakatakoto ināianei te aho ki te taha o te kūaha. Koinei te wāhi i te aho he rite ki te whānui o te tēpu. He pērā anō te whānui o te kūaha? Ka kuhu atu te tēpu mā te kūaha nei, kāore e kuhu rānei?
 
How do you know?
He aha koe i mōhio ai?
Te whakamahi waeine aro kē
(Using non-standard units to measure)
You see the children playing at the carpentry table. As approriate, encourage them to explore ways they can use the objects they have available to measure lengths. For example:
 
Comparing length:
Which of those pieces of wood is longer? Let’s use the screws to measure.
Ko ēhea o ēnei poro rākau he roa ake i tēnei? Me whakamahi ngā wiri hei ine.
 
How many screws long is that piece? Let’s check.
E hia ngā wiri e rite ana ki te roa o te poro rākau? Me āta tirotiro.
 
So which is the longest? How many more screws long is it?
Ko tēhea te mea roa rawa? E hia atu anō ngā wiri te roanga atu o tēnei poro rākau?
 
Finding the right length:
Rene needs a piece of wood which is 3 hands long. Can anybody find me one?
E kimi ana a Rene i tētahi poro rākau kia toru matikara te roa. E kitea ana tētahi poro rākau māna?
 
Is that one the right length? How do you know? Show me how you measured.
E tika ana te roa o tēnā poro rākau mā Rene? He aha koe i mōhio ai? Whakamāramatia mai tō ine i tēnā rākau.
 
Estimating measures:
That's a long piece of wood.  How many hand spans long do you think it is? Let’s check.
He roa tēnā rākau e Hī. Ki tō titiro, e hia matikara tōna roa? Kia āta tirotirohia e tāua.
 
How many pieces of wood do you think we can fit in this box? Let’s find out.
Ki ō whakaaro, e hia ngā poro rākau ka uru ki tēnei pouaka? Me tirotiro.