Tuitui Tukutuku

Hei Whakarāpopoto

I tēnei kōwae ako, ka tirohia ngā tauira tāruaruao te mahi tukutuku ka honoa atu ki te tatau māwhitiwhiti, te kauwhata me te tūtohi.

Achievement Objectives
7. Ka hanga, ka whakaroa tauira raupapa, ka whakamārama hoki i te ture mō te whakaroa.
Te Hononga ki te Marautanga
Taumata 2
Te Tau me te Taurangi (Te Tauira me te Pānga)
Whāinga Paetae 7
Ka hanga, ka whakaroa tauira raupapa, ka whakamārama hoki i te ture mō te whakaroa.
Ngā Whāinga Ako
Kia mōhio te ākonga ki te:
 • whakaroa i tētahi tauira tatau māwhitiwhiti
 • whakamārama tauira tatau māwhitiwhiti
 • whakaatu tauira tatau māwhitiwhiti ki te kauwhata
Ngā Tikanga Pāngarau
 • Ina tāpiri haerehia tētahi tau pūmau, ka puta he tauira tatau māwhitiwhiti.
 • E tino hono ana te tatau māwhitiwhiti ki ngā tikanga o te tauira raupapa.  Arā, e hono ana tētahi tau ki te tau i mua, ki te tau i muri hoki.  He ōrite te tipu mai i tētahi tau ki tētahi.
 • E taea ana ngā pānga o roto i te tauira tukutuku te whakaatu ki te kauwhata.
Ngā Rauemi

he pepa tukutuku

he whakaahua tukutuku

he paparau

he porotiti

He Rārangi Kupu
tauira tāruarua
repeating pattern
paparau
hundreds board
tatau māwhitiwhiti
skip counting
skip counting in fours
porotiti
counter
strategy
calculator
explore
pepa tukutuku
grid paper
Hei Raupapa I Ngā Mahi Ako

Hei tīmatanga:

Ka tirohia tētahi tauira tukutuku, ka āta kōrerohia te kitea mai o te tatau mawhiti-whā.  Ka whakaaturia te tatau mawhiti-whā ki te kauwhata.

 1. I te tuatahi, matapakia ā tātou mahi toi tukutuku.  Ka tirotiro i ētahi tukutuku tūturu, i ētahi whakaahua rānei.  Āta whakamāramahia he aha te tuitui.
 2. Whakaaturia ngā tauira tukutuku nei (ka tuhia pea ki te papa tuhituhi)

  diagram.

  diagram.

  diagram.

 3. Tonoa mā ngā tamariki e hanga ngā tauira ki te porotiti, arā:

  diagram.

  diagram.

  diagram.

 4. Mā ngā tamariki e whakamārama te hanga haere o ia tauira. 
  (E whā ngā tuitui/porotiti o te tauira tuatahi, he taimana te āhua.  Mō ia tauira ka whai muri mai, ka tāpirihia ētahi anō tuitui/porotiti e whā hei hanga i tētahi anō taimana i te taha.)
 5. Tonoa mā ngā tamariki e tatau ngā tuitui/porotiti o te tauira tuatahi, ka tuhi ai ki raro i te tauira.

  diagram.

  4

  diagram.

  8

  12

 6. Ka pātai atu, ‘E hia ngā tuitui/porotiti i te tauira tuarua?’ 
  (E waru).  Me te tono anō kia whakamāramahia he aha rātou i mōhio ai.  Ka whakarongo ngā tamariki ki ngā rautaki a tēnā me tēnā.  Arā, ka tatau ētahi, ka tīmata i te whā.  Ko ētahi pea e mōhio ana ki te meka 4 + 4, ki te 2 x 4 rānei.
 7. Kia pērā anō mō te tauira tuatoru me te tauira tuawhā.  Tuhia te maha o ngā tuitui/porotiti ki raro i ia tauira.  Ka āta whakarongo ki ngā rautaki a tēnā me tēnā o ngā tamariki.
 8. Tukuna mā ngā tamariki e kimi e hia ngā tuitui/porotiti i te tauira tuaono, i te tauira tuaiwa, i te tauira tekau, i te tauira rua tekau.  He pai pea te mahi takirua i te tuatahi, kātahi ka matapakia ngā rautaki a ia takirua.  Koinei pea ētahi huarahi ka whāia e ngā tamariki:
  • te whakamahi tātaitai hei whakaoti i ngā whakareatanga 6 x 4, 9 x 4, 10 x 4, 20 x 4
  • te hanga tonu i ngā tauira ki te porotiti me te tatau i ngā porotiti o ia tauira
  •  te tatau mawhiti-whā
  •  te tatau mawhiti-whā i te paparau

  Āta whakarongo ki ngā rautaki a tēnā me tēnā, kātahi ka whiriwhiri i te rautaki māmā rawa atu.

 9. Whakaaturia te maha o ngā tuitui/porotiti mō ia tauira ki te kauwhata.  Āta kōrerohia te hono o te tauira ki te maha o ngā tuitui/porotiti.  Arā:

  ngā tauira

  ngā tuitui

  1

  4

  2

  8

  3

  12

  4

  16

   

Hei Whakawhānui i te Kaupapa

I roto i ngā rā ka whai muri mai, ka tūhurangia ētahi atu tauira tukutuku pēnei i ēnei:

Ko te mahi a ngā tamariki mō ia tauira:

 • He whakamahi porotiti hei hanga haere i te tauira.
 • He āta whakamārama i te āhua o te tipu o ia tauira.
 • He whakaatu e hia ngā tuitui/porotiti o te tauira tuatahi, tuarua, tuatoru, tuawhā, tuaono, tuaiwa, tekau, rua tekau.
 • He whakamārama i te rautaki i mōhio ai rātou e hia ngā tuitui/porotiti o ia tauira.
 • He whakaatu i te maha o ngā tuitui/porotiti o ia tauira ki te kauwhata.

Hei Whakarāpopoto i te Kaupapa

Hei whakarāpopoto i te kaupapa, ka tirohia ngā tauira o te tatau māwhitiwhiti ki te paparau.

Hei tauira, ka tatau mawhiti-whā, ā, ka whakaatu haerehia ngā tau ki te paparau.  Arā:

Ko ētahi pātai hei matapaki:

 • He aha te tau ka whai muri i tēnei?  He aha koe i mōhio ai?
 • Ki tōu whakaaro, ka tae atu tātou ki tēnei tau?  (Tohua tētahi taukehe)  Whakamāramahia tō whakautu.
 • He aha ngā tauira e kitea ana i te paparau?

He pai hoki kia tonoa mā ngā tamariki e hanga ā rātou ake tauira tukutuku, ka whakamārama ai i te āhua o te tipu o te tauira.

Add to plan

Log in or register to create plans from your planning space that include this resource.


Taumata 2