Hei Whakarāpopoto

Ko te kaupapa nei, he tūhura i te tikanga o tēnei mea te pātapa, he whakamahi hoki i te pātapa hei whiriwhiri i te roa o ngā tapa me te rahi o ngā koki o tētahi tapatoru hāngai. Kia rua wiki pea te roa o tēnei kōwae ako. I takea mai tēnei kōwae ako i te kōwae ako reo Ingarihi Investigating the Idea of Tan.

Achievement Objectives
9. Ka whakamahi ōwehenga pākoki me te ture a Pythagoras ki te whakaoti rapanga e whai wāhi mai ana te tapatoru hāngai.
Te Hononga ki te Marautanga
Taumata 5
Te Ine me te Āhuahanga (Te Wāhi me te Ahunga)
Whāinga Paetae 9:
Ka whakamahi ōwehenga pākoki me te ture a Pythagoras ki te whakaoti rapanga e whai wāhi mai ana te tapatoru hāngai.
Ngā Whāinga Ako

Kia mōhio te ākonga:

 • ki te whakamahi i ngā tikanga pātapa hei whakaoti rapanga e whai wāhi mai ana te tapatoru hāngai
 • ki te whakaoti whārite pēnei i te tan(θ) = a, mēnā kei waenganui i te 0° me te 360° te koki θ?’
 • ki te rahi o tan(θ) mō ēnei koki: 0°, 45°, 135°, 180°, 225°, 315°, 360°.
 • kāore he uara o te tan(90°), me te tan(270°)
Ngā Rauemi

Whārangi Mahi 1

Whārangi Mahi 2

he tātaitai

he tāporowhita

he ine-koki

He Rārangi Kupu

 

pātapa
tangent (tan)
pātapa kōaro
inverse tangent (tan-1)
axis
mean
Hei Raupapa I Ngā Mahi Ako
 1. Ko te mahi tuatahi, he tūhura i te tikanga o te pātapa (tan) o tētahi koki mai i te 0° ki te 90°.

  Te mahi a te pouako

  He tauira kōrero mā te pouako
  Tonoa mā ia ākonga e tuhi he papa kauwhata (ngā tuaka x, y) me tētahi porowhita. Kia 10 cm te pūtoro o te porowhita, ko te (0,0) te pokapū. Ka tuhi hoki i te rārangi pātapa o te porowhita x = 1.

  Tuhia he papa kauwhata, he tuaka x, y. Kia 12 cm pea te roa o ngā tuaka atu i te pokapū ki ngā ahunga e whā.

  Tuhia he porowhita, kia 10 cm te pūtoro, ko te (0,0) te pokapū.

  Tuhia te rārangi pātapa o te porowhita x = 10.

  Whakamāramahia te tikanga o te pātapa o tētahi koki.

  Tuhia tētahi rārangi, atu i te pokapū kia haukoti i te rārangi x = 10.

  Waitohua ko te ‘θ’ hei ingoa mō te koki kei waenganui i taua rārangi me te tuaka x

  Ka kīia ko te pātapa o taua koki (tan θ) ko te wāhi e haukoti ai te rārangi i te pātapa x = 10.

  Ko te ‘tan’ hei tohu i te pātapa, he whakapotonga o te kupu Ingarihi ‘tangent’.

  Tonoa ngā ākonga ki te kimi i te pātapa o te 40°.

  Tuhia ngā uara o ēnei pātapa ki tētahi tūtohi.

  Tātaihia te toharite o ngā inenga o ngā pātapa mō te 40°, ka tuhi atu ai ki te tūtohi.

  Tuhia he rārangi atu i te pokapū, kia 40° te koki ki waenganui i taua rārangi me te tuaka x.

  Inea te pātapa o te 40° (tan 40°). Māku e tuhi ā koutou inenga ki tētahi tūtohi:

  te koki ngā inenga o te pātapa (cm) te
  toharite
  40° 8.4, 8.2, 8.5, 8.4, 8.3,
  8.3, 8.5, 8.4, 8.3
  8.37 (2mi)

  Me pēhea te tātai i te toharite o ngā inenga mō te pātapa o te 40°? Tāpirihia ngā inenga, ka whakawehe ai ki te maha o ngā inenga: (8.4 + 8.2 + 8.5 + 8.4 + 8.3 + 8.3 + 8.5 + 8.4 + 8.3) ÷ 9

  Kia pērā anō te kimi i te pātapa o te 45°, te 50°, me te 60°. Tuhia ki te tūtohi.
  te koki ngā inenga o te pātapa (cm) te
  toharite
  40° 8.4, 8.2, 8.5, 8.4, 8.3,
  8.3, 8.5, 8.4, 8.3
  8.37 (2mi)
  45°    
  50°    
  60°    
  Tirohia te uara o te pātapa o ēnei koki te tātaitai, ka whakatairite ai ki ērā o ngā ākonga.

  Tirohia ā koutou tātaitai. Mēnā ka whakaurua te 40 (hei tohu i te koki 40°), kātahi ka pēhia te pūtohu ‘tan’, he aha te tau ka puta? Ko te 0.8390996

  Koirā te uara o te pātapa o te 40°. He aha te hononga o tēnā ki tā koutou ine i te pātapa o te 40°? Tekau te rahinga ake o tā mātou inenga.

  E tika ana kia 1 cm te roa o te pūtoro o te porowhita, ā, ko te rārangi x = 1 te rārangi pātapa, engari he iti rawa tēnā e tutuki ai ā tātou inenga. Nō reira i whakarahia ake mā te 10, kia ngāwari ai te mahi ine.

  diagram.

  Kimihia te uara o te pātapa o te 45°, te 50°, me te 60°, ka tuhi ai ki te tūtohi.

  te koki ngā inenga o
  te pātapa (cm)
  te toharite te pātapa (tātaitai)
  40° 8.4, 8.2, 8.5, 8.4,
  8.3, 8.3, 8.5, 8.4, 8.3
  8.37 (2mi) 0.839 (3mi)
  45°     1
  50°     1.192 (3mi)
  60°     1.732 (3mi)


   

 2. Ko te mahi tuarua, he tūhura i te tikanga o te pātapa (tan) o tētahi koki mai i te 0° ki te -90°, mai i te 90° ki te 180°, mai hoki i te 180° ki te 360°.

  Te mahi a te pouako

  He tauira kōrero mā te pouako
  Tūhuratia te uara o te pātapa o ngā koki mai i te 0° ki te -90°. diagram.

  Tuhia te koki -40° ki te papa kauwhata. Inea te pātapa, māku e tuhi ki tētahi tūtohi.

  te koki ngā inenga o te
  pātapa (cm)
  te toharite te pātapa (tātaitai)
  -40° -8.4, -8.2, -8.5,
  -8.4, -8.3, -8.3,
  -8.5, -8.4, -8.3
  -8.37 (2mi) -0.839 (3mi)

  Tātaihia te toharite, ka kimi ai i te uara o te pātapa -40° ki te tātaitai.

  Whakawhitiwhiti kōrero mō te hononga o te pātapa o tētahi koki mai i te 0° ki te 90°, me te koki e hāngai ana mai i te 0° ki te -90°.

  Tirohia te tūtohi i oti inanahi. E hia te pātapa o te 45°? Ko te tahi.

  Nō reira, e hia te pātapa o te -45°? Ko te tahi tōraro (-1).

  Whakaaturia tēnei hononga ki te papa kauwhata:

  diagram.

  Whakaotia te tūtohi:

  te koki te pātapa
  10° 0.176
  -10°  
  20°  
  -20°  
  30°  
  -30°  
  40°  
  -40°  
  50°  
  -50°  
  60°  
  -60°  
  70°  
  -70°  
  Tūhuratia te pātapa o ētahi atu koki.

  Kua tuhia he rārangi ki te papa kauwhata, 135° te rahi o te koki kei waenganui i taua rārangi me te tuaka x. Kua whakaroatia te rārangi kia haukoti i te rārangi pātapa x = 1.

  diagram.

  E hia te pātapa o te koki 135°? Ko te tahi tōraro (-1)

  Ka taea tētahi whārite te tuhi hei whakaatu i ētahi hononga pātapa koki:
  tan(135°) = tan (-45°) = tan(315°) = -1

  Whakaaturia te 315° ki te papa kauwhata:

  diagram.

  Me mahi takirua ki te kimi i ētahi atu hononga pātapa. Hei tauira:
  tan(170°) = tan (-10°) = tan(350°) = -0.176 (3mi) tan(10°) = tan (190°) = 0.176

  diagram.

  tan(30°) = tan (-210°) = 0.588 (3mi) tan(-30°) = tan (150°) = tan(330°) = -0.588 (3mi)

  diagram.
  Tūhuratia te pātapa o te koki 90° me te 270°.

  Kimihia te uara o te pātapa 90° i te tātaitai. He aha ka puta mai? Ko tētahi tohu e mea ana, kāore he uara.

  Whakaaturia ki te papa kauwhata, he aha e kore ai e puta he uara mō te tan(90°)

  diagram.

  He whakarara te rārangi mō te 90° me te rārangi pātapa, nō reira e kore rawa e haukoti.


   
  1. Ko te mahi tuatoru, he whakaū ngā mahi o runga ake nei, mā te tūhura i ēnei pātai. He pai te mahi takirua, tonoa hoki ngā ākonga ki te whakamārama i ā rātou whakautu, ki te whakaatu rānei i ā rātou whakautu ki te papa kauwhata.
  2. He aha e māmā ai te kimi i te uara o tan(0°)?
  3. He aha tētahi atu koki e ōrite ana te pātapa ki te tan(0°)?
  4. He aha e māmā ai te kimi i te uara o tan(135°)?
  5. He aha ētahi atu koki e whai pānga ana te pātapa ki te tan(135°)?
  6. Whakamāramatia mai ngā piki me ngā heke o ngā pātapa mai i te 0° huri āwhio ki te 360°?
  7. Ka ahatia te pātapa ina pātata haere te koki ki te 90°, ki te 270° rānei.
  8. Mēnā ko te 1.5 te pātapa o tētahi koki, tuhia he hoahoa āwhata hei kimi i te rahi o te koki.
  9. He aha ngā koki he tōrunga te pātapa?
  10. He aha ngā koki he tōraro te pātapa?
  11. Mēnā e mōhio ana koe ki te pātapa o te 10° (tan(10°) = 0.176), he aha ētahi atu koki ka taea te uara o te pātapa te whakaatu?
  12. Whakamahia he tātaitai, ka whakaoti ai i te tūtohi nei (whakaawhiwhia kia 1 te mati ā-ira)
   
  te koki 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
  te pātapa                  
  te koki 100° 110° 120° 130° 140° 150° 160° 170° 180°
  te pātapa                  
  te koki 190° 200° 210° 220° 230° 240° 250° 260° 270°
  te pātapa                  
  te koki 280° 290° 300° 310° 320° 330° 340° 350° 360°
  te pātapa                  
   
  1. Whakaaturia ngā pātapa o ngā koki mai i te 0° ki te 360° ki tētahi kauwhata.

  2. diagram.
    
  3. Ko te mahi tuawhā, he whakamahi i te pātapa hei kimi i te tapa, i te koki rānei o tētahi tapatoru.
    
   Te mahi a te pouako He tauira kōrero mā te pouako
   Tūhuratia te whakamahinga o te pātapa hei kimi i te roa o tētahi tapa o tētahi tapatoru hāngai.

   Titiro ki te papa kauwhata nei. E rua ngā porowhita e whakaaturia ana, me ngā rārangi pātapa.

   diagram.

   Kua tuhia he rārangi 40°. E whakaaturia ana te uara o te pātapa o te 40° (mai i te tātaitai). Koia hoki te roa o tērā taha o te tapatoru hāngai

   Me pēhea te tātai i te roa o te tapa e tohua mai ana ki te ‘r’? E rua te whakareatanga ake o te tapatoru nui, tērā i te tapatoru iti. Nō reira, ka whakareatia te 0.84 ki te 2 hei kimi i te roa o tērā tapa. Arā te tātaitanga:

   Hoatu te
   Whakamāramatia te tohu tan-1, me te whakamahinga o tēnā pūtohu o te tātaitai hei kimi i te uara o tētahi koki.

   Titiro ki te papa kauwhata nei. Ko te 0.5 te pātapa o te koki kua tapaina ki te ‘θ’. He aha te whakatau tata (mā te tirotiro noa iho) mō te rahi o te koki? ākene pea ko te 30°. He iti ake i te 45°.

   diagram.

   āe kei te takiwā pea o te 30°. Whakaurua te 0.5 ki te tātaitai, kātahi ka pēhi i te pātene mō te tan-1 . Ka puta ko te rahi o te koki. Ko te pātapa kōaro te ingoa Māori mō te tan-1 . Me pēnei te tuhi i te tātaitanga:

   Hoatu ētahi atu tauira hei kimi mā ngā ākonga i te rahi o te koki o tētahi tapatoru hāngai.

   Anei anō ētahi tauira:


   Hoatu te

   

Attachments
PapataWM1.pdf182.25 KB
PapataWM2.pdf146.77 KB
Add to plan

Log in or register to create plans from your planning space that include this resource.


Taumata 5