Ngā Āpitihanga Uiui Rautaki o mua

He rārangitanga pātai aromatawai ēnei, e tere kitea ai te kaupae rautaki a te ākonga. Kei konei hoki tētahi whārangi hei tuhi mā te pouako i te whanaketanga o te ākonga takitahi i roto i ngā kaupae rautaki o Te Poutama Tau.