Kaupae 8: Te Wāwāhi Tau Pānga Riterite

Te Poutama Tau, Pukapuka 8 (2012): Te Aroā Tikanga Tau me te Whakaaro Taurangi

  • Te Pūrua
  • Te Pūtakerua
  • Te Pūtoru me te Pūtaketoru
  • Te Tau Tōraro me te Tangohanga
  • He Tau Toitū