Kaupae 7: Wāwāhi Tau Whakarea

 

306 ngā pouaka hei hūnuku mā Horomona. E 9 ngā pouaka ka taea i te wā kotahi. E hia ngā kawenga e oti ai i a Horomona ngā pouaka 306 te hūnuku?

equation.
(Whakarahia)

Pouako: 306 ngā pouaka hei hūnuku mā Horomona. E 9 ngā pouaka ka taea i te wā kotahi. E hia ngā kawenga e oti ai i a Horomona ngā pouaka 306 te hūnuku?
Ākonga: 11 ngā 9 kei roto i te rau. Nō reira 33 ngā 9 kei roto i te 300. Kotahi anō te 9 kia eke ki te 306. Hui katoa 34 ngā 9.
Nō reira 34 ngā kawenga a Horomona e oti i a ia ngā pouaka 306 te hūnuku.

I te Kaupae 7, kua mau i te ākonga te maha o ngā rautaki wāwāhi tau, ā, ko tāna he kōwhiri i te rautaki e hāngai ana hei whakaoti, hei whakatau tata rānei i te otinga o ngā rapanga ka whai wāhi mai te whakarea me te wehe.
I ēnei rautaki, ka wāwāhi te ākonga i t/ētahi o ngā tau, ka rāwekeweke, ka whakahuihui anō i ngā wāhanga kia māmā ai te whakaoti.

Rauemi Whakaako