Kaupae 7: Te Wāwāhi Tau Whakarea

Te Poutama Tau, Pukapuka 6 (2012): Te Whakaako Whakareatanga me te Wehenga

 • He Māmā Te Pūnaha Tekau    
 • Tapahia Ka Whakapipri Ai    
 • Rautaki Whakarea Whānui    
 • Te Pānga Riterite Hei Whakaoti Wehenga    
 • Hākari    
 • He Toenga    
 • Te Tuhinga Ōkawa    
 • Whakareatanga Whakawhiti

Te Poutama Tau, Pukapuka 8 (2012): Te Aroā Tikanga Tau me te Whakaaro Taurangi

 • Te Huri Kōaro I Te Whakareatanga Me Te Wehenga
 • Te Tirotiro I Te Tika O Te Whakareatanga Mā Te Whakatau Tata
 • Te Tirotiro I Te Tika O Te Wehenga Mā Te Whakatau Tata
 • Kaua E Huri Kōaro I Te Wehenga!
 • Te Tikanga O Te Tohu Ōrite
 • Te Kore
 • Te Whakarea Ki Te 25
 • Te Whakamātau Wehenga
 • He Hoahoa Rākau Tauwehe
 • Te Tāpiri Raupapatanga Tau

He Tau Anō te Tau

 • Ngā Meka Matua, Taumata 3 (wh 13–14, 20)
 • Te Tau, Taumata 3 (wh 4, 21–24)
 • Te Tau: Pukapuka Tuarua, Taumata 3 (wh 6–15)
 • Te Tau, Taumata 3–4 (wh 15–18, 20)
 • Te Tau: Pukapuka Tuarua, Taumata 3–4 (wh 1–5, 9, 22–24)
 • Te Tau: Pukapuka Tuatoru, Taumata 3–4 (wh 7–10, 12–14)
 • Ngā Meka Matua, Taumata 3–4 (wh 3, 12–13, 15–17)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuatahi, Taumata 2–3 (wh 5, 18–19, 21, 24)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuarua, Taumata 2–3 (wh 11)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuatahi, Taumata 3 (wh 1, 5–9, 21–24)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuarua, Taumata 3 (wh 1, 11–20)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuatahi, Taumata 3–4 (wh 1–5, 10–11, 20–24)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuarua, Taumata 3–4 (wh 1–9, 16–17, 24)
 • Te Tau: Pukapuka Tuarua, Tau 7–8, Hononga, wh 4–7, 13–14)
 • Te Tau: Pukapuka Tuatoru, Tau 7–8, Taumata 4 (wh 7, 10, 16, 23)
 • Te Tau: Pukapuka Tuarima, Tau 7–8, Taumata 4 (wh 1, 2, 5, 17)
 • Te Mātauranga Tau: Pukapuka Tuatahi, Tau 7–8, Hononga (wh 1–3, 10–12, 14, 17, 20, 23–24)
 • Te Mātauranga Tau: Pukapuka Tuarua, Tau 7–8 (wh 2, 16, 24)