Kaupae 7: Te Wāwāhi Tau Whakarea

Te Poutama Tau, Pukapuka 4 (2011): Te Whakaako Mātauranga Tau

 • Te Moni Me Te Hautanga Ā-Ira
 • Raupapahia Ngā Kāri
 • Kāri Pere
 • Tātaitai
 • Kei A Wai Te Keke Nui
 • Ngā Hautanga Ki Te Rārangi Tau
 • Ko Wai Ka Toa?
 • Piki Ake, Heke Iho
 • Kia Whaitake Te Whakaawhiwhi
 • Rārangi Tau Ā-Ira
 • He Mati Nukunuku
 • Hautau Ōrite Huhua

Te Poutama Tau, Pukapuka 7 (2012): Te Whakaako i te Hautau, te Tau ā-Ira, me te Ōrau

 • Te Papa Hautanga Ā-Ira

He Tau Anō te Tau

 • Te Tau, Taumata 3 (wh 12–14)
 • Te Tau, Taumata 3 (wh 5, 18–19, 22–24)
 • Te Tau: Pukapuka Tuarua, Taumata 3 (wh 2, 24)
 • Te Tau: Pukapuka Tuatoru, Taumata 3 (wh 12–14, 16, 18–21)
 • Te Tau: Pukapuka Tuarua, Taumata 3–4 (wh 4–6, 11, 15–19, 24)
 • Te Tau: Pukapuka Tuatoru, Taumata 3–4 (wh 4–7, 9–12, 22–24)
 • Ngā Meka Matua, Taumata 3 (wh 22–23)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuatahi, Taumata 2–3 (wh 8–13, 16, 20)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuarua, Taumata 2–3 (wh 20–24)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuatahi, Taumata 3 (wh 10–13, 18, 20)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuarua, Taumata 3 (wh 6–7, 21–23)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuatahi, Taumata 3–4 (wh 8–9, 12–19)
 • Te Mātauranga Tau Me Te Whakaaro Taurangi: Pukapuka Tuarua, Taumata 3–4 (wh 10–15, 18–23)
 • Te Mātauranga Tau: Pukapuka Tuatahi, Tau 7–8, Hononga (wh 6, 16, 19, 22)
 • Te Mātauranga Tau: Pukapuka Tuarua, Tau 7–8 (wh 4, 6, 10, 18–19, 22–23)