Kaupae 6: Puanga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

 

34 ngā māpere a Himiona. E 8 ka ngaro i a ia. E hia ana māpere ināianei?

equation.
(Whakarahia)

Pouako: 34 ngā māpere a Himiona. E 8 ka ngaro i a ia. E hia ana māpere ināianei?
Ākonga: Tangohia te 10 i te 34, ka 24. E 2 te rahinga kē atu o taua tangohanga, nō reira me tāpiri te 2, ka 26.

I te Kaupae 6, kua mau i te ākonga ētahi rautaki wāwāhi tau whānui, ā, e ako ana ia ki te kōwhiri i te rautaki e hāngai ana ki te rapanga e whakaoti ana ia.
E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, e mārama hoki ana ia ki ngā wāhanga o roto i taua tau, me ōna hanganga rerekē e taea ana.

Rauemi Whakaako