Kaupae 6: Puanga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

 

306 ngā pouaka hei hūnuku mā Horomona. E 9 ngā pouaka ka taea i te wā kotahi. E hia ngā kawenga e oti ai i a Horomona ngā pouaka 306 te hūnuku?

equation.
(Whakarahia)

Pouako: 306 ngā pouaka hei hūnuku mā Horomona. E 9 ngā pouaka ka taea i te wā kotahi. E hia ngā kawenga e oti ai i a Horomona ngā pouaka 306 te hūnuku?
Ākonga: E hia ngā 9 kei roto i te 306. 10 ngā 9, ka 90. E 3 ngā 90, ka 270. E 30 ngā 9.
Tāpiri haerehia ngā 9... 279, 288, 297, 306. E 4 atu anō ngā 9. Hui katoa, 34 ngā 9.
Pouako: Nō reira e hia ngā kawenga pouaka a Horomona?
Ākonga: 34

I te Kaupae 6, kua mau i te ākonga ētahi rautaki wāwāhi tau whānui, ā, e ako ana ia ki te kōwhiri i te rautaki e hāngai ana ki te rapanga e whakaoti ana ia.
E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, e mārama hoki ana ia ki ngā wāhanga o roto i taua tau, me ōna hanganga rerekē e taea ana.

Rauemi Whakaako