Kaupae 6: Puanga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

 

12 ngā tāngata ki ia rārangi tūru i te whare pikitia. Tokohia ngā tāngata ka noho ki ngā rārangi e 5?

equation.
(Whakarahia)

Pouako: 12 ngā tāngata ki ia rārangi tūru i te whare pikitia. Tokohia ngā tāngata ka noho ki ngā rārangi e 5?
Ākonga: Whakareatia te 10 ki te 5 ka 50. Whakareatia te 2 ki te 5, ka 10. Hui katoa te 50 me te 10, ka 60.

I te Kaupae 6, kua mau i te ākonga ētahi rautaki wāwāhi tau whānui, ā, e ako ana ia ki te kōwhiri i te rautaki e hāngai ana ki te rapanga e whakaoti ana ia.
E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, e mārama hoki ana ia ki ngā wāhanga o roto i taua tau, me ōna hanganga rerekē e taea ana.

Rauemi Whakaako