Kaupae 6: Puanga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

 

I te Kaupae 6, kua mau i te ākonga ētahi rautaki wāwāhi tau whānui, ā, e ako ana ia ki te kōwhiri i te rautaki e hāngai ana ki te rapanga e whakaoti ana ia. E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, e mārama hoki ana ia ki ngā wāhanga o roto i taua tau, me ōna hanganga rerekē e taea ana.

Ngā pātai aromatawai:
12 x 5
306 ÷ 9