Kaupae 5: Te Pihinga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

Te Poutama Tau, Pukapuka 7 (2012): Te Whakaako i te Hautau, te Tau ā-Ira, me te Ōrau

  • Pihikete
  • Kararehe
  • He Hautanga Porowhita
  • Manu Hiakai