Kaupae 5: Pihinga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

 

E kohikohi pipi ana te whānau o Mareta. E 36 ngā pipi i kohia e Mareta, 18 i kohia e tōna teina, 27 i kohia e tōna whaea. E hia katoa ā rātou pipi?

diagram.
(Whakarahia)

Pouako: E kohikohi pipi ana te whānau o Mareta. E 36 ngā pipi i kohia e Mareta, 18 i kohia e tōna teina, 27 i kohia e tōna whaea. E hia katoa ā rātou pipi?
Ākonga: Tāpirihia ngā tekau i te tuatahi. 30 tāpirihia te 10, tāpirihia te 20, ka 60. Kātahi ka tāpirihia atu ngā tahi. 60 me te 6 ka 66. Tāpirihia te 8, ka 74, tāpirihia te 7, ka 81.

I te Kaupae 5, kei te mārama haere te ākonga ki ngā ariā o tēnei mea te tau.
E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, i ngā wāhanga hoki o roto i taua tau.
E mōhio ana ia ki ngā hanganga rerekē o tētahi tau (Hei tauira: 14 = 10 + 4 = 7 + 7 = 10 + 5 - 1).
Ka whakamahi ia i ngā tikanga wāwāhi tau hei whakaoti paheko tau.

Rauemi Whakaako