Kaupae 5: Pihinga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

 

34 ngā māpere a Himiona. E 8 ka ngaro i a ia. E hia ana māpere ināianei?

diagram.
(Whakarahia)

Pouako: 34 ngā māpere a Himiona. E 8 ka ngaro i a ia. E hia ana māpere ināianei?
Ākonga: Wāwāhia te 8 ki te 4 me te 4. Tangohia te 4 i te 34, ka 30. Tangohia te 4 atu anō, ka 26.

I te Kaupae 5, kei te mārama haere te ākonga ki ngā ariā o tēnei mea te tau.
E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, i ngā wāhanga hoki o roto i taua tau.
E mōhio ana ia ki ngā hanganga rerekē o tētahi tau (Hei tauira: 14 = 10 + 4 = 7 + 7 = 10 + 5 - 1).
Ka whakamahi ia i ngā tikanga wāwāhi tau hei whakaoti paheko tau.

Te ākonga i te Kōpae Rautaki o Te Poutama Tau: Tunui (37 - 9)

Rauemi Whakaako