Kaupae 5: Pihinga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

 

37 meneti te roa o Erina ka oti te whakataetae omaoma o te kura. E 9 meneti te roa ake o Manahi. E hia meneti te roa o Manahi?

diagram.
(Whakarahia)

Pouako: 37 meneti te roa o Erina ka oti te whakataetae omaoma o te kura. E 9 meneti te roa ake o Manahi. E hia meneti te roa o Manahi?
Ākonga: Wāwāhia te 9 ki te 3 me te 6. Tāpirihia te 3 ki te 37, ka 40, Tāpirihia te 6, ka 46.
Pouako: E mōhio ana koe ki tētahi atu huarahi hei whiriwhiri i te otinga?
Ākonga: Tāpirihia te 10 ki te 37, ka 47. Kātahi ka tango i te 1, ka 46.

I te Kaupae 5, kei te mārama haere te ākonga ki ngā ariā o tēnei mea te tau.
E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, i ngā wāhanga hoki o roto i taua tau.
E mōhio ana ia ki ngā hanganga rerekē o tētahi tau (Hei tauira: 14 = 10 + 4 = 7 + 7 = 10 + 5 - 1).
Ka whakamahi ia i ngā tikanga wāwāhi tau hei whakaoti paheko tau.

Te ākonga i te Kōpae Rautaki o Te Poutama Tau: Te Pāongārangi (9 + 8)

Rauemi Whakaako