Kaupae 5: Pihinga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

 

E 8 ngā pene rākau a Whaea Mihi. E 5 atu anō ka hokona e ia. E hia katoa āna pene rākau ināianei?

equation.
(Whakarahia)

Pouako: E 8 ngā pene rākau a Whaea Mihi. E 5 atu anō ka hokona e ia. E hia katoa āna pene rākau ināianei?
Ākonga: Wāwāhia te 5 ki te 2 me te 3. Tāpirihia te 2 ki te 8, ka 10, Tāpirihia te 3, ka 13.
Pouako: E mōhio ana koe ki tētahi atu huarahi hei whiriwhiri i te otinga?
Ākonga: Wāwāhia te 8 ki te 5 me te 3. Tāpirihia ngā 5 e rua, ka 10. Kātahi ka tāpiri i te 3, ka 13.

I te Kaupae 5, kei te mārama haere te ākonga ki ngā ariā o tēnei mea te tau.
E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, i ngā wāhanga hoki o roto i taua tau.
E mōhio ana ia ki ngā hanganga rerekē o tētahi tau (Hei tauira: 14 = 10 + 4 = 7 + 7 = 10 + 5 - 1).
Ka whakamahi ia i ngā tikanga wāwāhi tau hei whakaoti paheko tau.

Te ākonga i te Kōpae Rautaki o Te Poutama Tau: Te Pāongārangi (9 + 8)

Rauemi Whakaako