Kaupae 5: Pihinga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

 

16 ngā pihikete hei tohatoha ki ētahi tamariki tokowhā. E hia ngā pihikete mā ia tamaiti?

equation.
(Whakarahia)

Pouako: 16 ngā pihikete hei tohatoha ki ētahi tamariki tokowhā. E hia ngā pihikete mā ia tamaiti?
Ākonga: Ko te 8 te haurua o te 16. Ko te haurua anō o te 8, ka 4. Nō reira e 4 mā ia tamaiti.

I te Kaupae 5, kei te mārama haere te ākonga ki ngā ariā o tēnei mea te tau.
E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, i ngā wāhanga hoki o roto i taua tau.
E mōhio ana ia ki ngā hanganga rerekē o tētahi tau (Hei tauira: 14 = 10 + 4 = 7 + 7 = 10 + 5 - 1).
Ka whakamahi ia i ngā tikanga wāwāhi tau hei whakaoti paheko tau.

Rauemi Whakaako