Kaupae 5: Pihinga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

 

12 ngā tāngata ki ia rārangi tūru i te whare pikitia. Tokohia ngā tāngata ka noho ki ngā rārangi e 5?

equation.
(Whakarahia)

Pouako: 12 ngā tāngata ki ia rārangi tūru i te whare pikitia. Tokohia ngā tāngata ka noho ki ngā rārangi e 5?
Ākonga: Tāpirihia te 12 me te 12, ka 24. 24 me te 24 ka 48. Koirā ngā 12 e 4. Tāpirihia te 12 atu anō, ka 60.

I te Kaupae 5, kei te mārama haere te ākonga ki ngā ariā o tēnei mea te tau. E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, i ngā wāhanga hoki o roto i taua tau. E mōhio ana ia ki ngā hanganga rerekē o tētahi tau (Hei tauira: 14 = 10 + 4 = 7 + 7 = 10 + 5 - 1). Ka whakamahi ia i ngā tikanga wāwāhi tau hei whakaoti paheko tau.

Te ākonga i te Kōpae Rautaki o Te Poutama Tau: Kahurangi (18 x 3)

Rauemi Whakaako