Kaupae 5: Pihinga o te Wāwāhi Tau Tāpiripiri

 

E 4 ngā motukā hei hari i ngā tamariki ki te hōpua kaukau. Tokotoru ngā tamariki kei ia motukā. Tokohia katoa ngā tamariki?

equation.
(Whakarahia)

Pouako: E 4 ngā motukā hei hari i ngā tamariki ki te hōpua kaukau. Tokotoru ngā tamariki kei ia motukā. Tokohia katoa ngā tamariki?
Ākonga: Tāpirihia te 3 me te 3, ka 6. Tāpirihia te 6 me te 6, ka 12.

I te Kaupae 5, kei te mārama haere te ākonga ki ngā ariā o tēnei mea te tau.
E rongo ana ia, e kite ana ia i te katoa o tētahi tau, i ngā wāhanga hoki o roto i taua tau.
E mōhio ana ia ki ngā hanganga rerekē o tētahi tau (Hei tauira: 14 = 10 + 4 = 7 + 7 = 10 + 5 - 1).
Ka whakamahi ia i ngā tikanga wāwāhi tau hei whakaoti paheko tau.

Te ākonga i te Kōpae Rautaki o Te Poutama Tau: Tunui (5 x 8)

Rauemi Whakaako