Kaupae 4: Puanga O Te Tatau

 

34 ngā māpere a Himiona. E 8 ka ngaro i a ia. E hia ana māpere ināianei?

equation.
(Whakarahia)

Pouako: 34 ngā māpere a Himiona. E 8 ka ngaro i a ia. E hia ana māpere ināianei?
Ākonga: 34... 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26
Pouako: Pēhea koe i mōhio ai ki hea mutu ai te tatau.
Ākonga: Ka taki haere au i aku matimati.

I te Kaupae 4, e mōhio ana te ākonga ki te tatau i tētahi huinga taonga, ā, ko te tau whakamutunga o te raupapatanga tatau, koirā te maha o ngā taonga o taua huinga.
E mōhio ana te ākonga ki te tatau (ā-tahi, ā-rua, ā-tekau...) whakamua, whakamuri hoki hei whakaoti tāpiritanga, tangohanga rānei.
Ka tatau ake te ākonga, mai i te tau nui e tāpirihia ana.

Te ākonga i te Kōpae Rautaki o Te Poutama Tau: Waretini (37 - 9)

Rauemi Whakaako