Kaupae 4: Puanga O Te Tatau

 

I te Kaupae 4, e mōhio ana te ākonga ki te tatau i tētahi huinga taonga, ā, ko te tau whakamutunga o te raupapatanga tatau, koirā te maha o ngā taonga o taua huinga. E mōhio ana te ākonga ki te tatau (mawhiti-1, mawhiti-2, mawhiti-5, mawhiti 10 ...) whakamua, whakamuri hoki hei whakaoti tāpiritanga, tangohanga rānei. Ka tatau ake te ākonga, mai i te tau nui e tāpirihia ana.

Ngā pātai aromatawai:
3 x 4

16 ÷ 4