Kaupae 3: Tatau ā-Hinengaro mai i te Kotahi

He Pūtahi Pāngarau:
He Mātauranga Tau: Mā te Pouako, Hei Mahi 5.1 – 5.8 (wh 82 – 90)

Te Poutama Tau, Pukapuka 7 (2012): Te Whakaako i te Hautau, te Tau ā-Ira, me te Ōrau

  • Tohatoha Ōrite