Kaupae 3: Tatau ā-Hinengaro Mai I Te Kotahi

 

E 5 ngā pukapuka kei runga i te tūranga. E 2 ka tangohia e te pouako. E hia ngā pukapuka kei runga tonu i te tūranga?

boy.

Pouako: E 5 ngā pukapuka kei runga i te tūranga. E 2 ka tangohia e te pouako. E hia ngā pukapuka kei runga tonu i te tūranga?
Ākonga: 1, 2, 3. E 3 ngā pukapuka kei runga i te tūranga.
Pouako: Pēhea koe i mōhio ai?
Ākonga: I kite au i te 5... aku matimati e 5. Ka tango au i te 2, ā, ka tatauria ngā matimati e 3 e toe mai ana.

I te Kaupae 3, ka tatauria e te ākonga ngā taonga katoa e tāpirihia ana e tangohia ana rānei.
E mōhio ana te ākonga ki te whakaahua ā-hinengaro i ngā tauira o ngā taonga e tāpirihia ana e tangohia ana rānei, ki te tatau hoki i aua taonga i roto i tōna hinengaro.

Rauemi Whakaako