Kaupae 3: Tatau ā-Hinengaro Mai I Te Kotahi

 

E 8 ngā pihikete hei tohatoha ki ētahi tamariki tokowhā. E hia ngā pihikete mā ia tamaiti?

boy.

Pouako: E 8 ngā pihikete hei tohatoha ki ētahi tamariki tokowhā. E hia ngā pihikete mā ia tamaiti?
Ākonga: 1, 1, 1, 1... 2, 2, 2, 2 [me te tūngou haere o te māhunga mō ia tatauranga] E 2 mā ia tamaiti.
Pouako: Pēhea koe i mōhio ai ki hea whakamutu ai i te tatau?
Ākonga: I whakaahua au i aku matimati i roto i tōku hinengaro, ā, ka tae atu ki ngā matimati e 8, ka mutu taku tatau.

I te Kaupae 3, ka tatauria e te ākonga ngā taonga katoa e tāpirihia ana e tangohia ana rānei.
E mōhio ana te ākonga ki te whakaahua ā-hinengaro i ngā tauira o ngā taonga e tāpirihia ana e tangohia ana rānei, ki te tatau hoki i aua taonga i roto i tōna hinengaro.

Rauemi Whakaako