Kaupae 3: Tatau ā-Hinengaro Mai I Te Kotahi

 

KE 4 ngā motukā hei hari i ngā tamariki ki te hōpua kaukau. Tokotoru ngā tamariki kei ia motukā. Tokohia katoa ngā tamariki?

boy.

Pouako: E 4 ngā motukā hei hari i ngā tamariki ki te hōpua kaukau. Tokotoru ngā tamariki kei ia motukā. Tokohia katoa ngā tamariki?
Ākonga: 1, 2, 3... 4, 5, 6... 7, 8, 9...10, 11, 12 [me te tūngou haere o te māhunga i a ia e tatau haere ana]

I te Kaupae 3, ka tatauria e te ākonga ngā taonga katoa e tāpirihia ana e tangohia ana rānei.
E mōhio ana te ākonga ki te whakaahua ā-hinengaro i ngā tauira o ngā taonga e tāpirihia ana e tangohia ana rānei, ki te tatau hoki i aua taonga i roto i tōna hinengaro.

Rauemi Whakaako