Kaupae 2: Tatau Taonga mai i te Kotahi

He Pūtahi Pāngarau:
He Mātauranga Tau: Mā te Pouako, Hei Mahi 2.34 – 2.40 (wh 43 – 52)

Te Poutama Tau, Pukapuka 5 (2012): Te Whakaako i te Tāpiritanga, te Tangohanga me te Uara Tū

  • Porotiti Tāpiri, Porotiti Tango
  • He Tāpiri, He Tango Matimati
  • Te Ngāku Pī Takahuri
  • He Tau māmā te Rima
  • Whakawhitia Ngā Ringaringa
  • Tekau Mā Hia Me Ngā Matimati
  • Ngā Rōpū O Te Tekau
  • Tatauria Ngā Tāra