Kaupae 0: Tatau Pitomata

 

E hia ngā porotiti? (E 6)

boy.

Pouako: E hia ngā porotiti kei konā?
Ākonga: Aa... tekau?
Pouako: Tatauria ngā porotiti.
Ākonga: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10

I te Kaupae 0, kāore te ākonga i te mōhio ki te tatau i tētahi huinga taonga.
Kāore ia i te mōhio ki te raupapa o ngā tau.
Kāore ia i te mōhio ki te pānga tahi o te tau me te taonga e tatauria ana.

Te ākonga i te Kōpae Rautaki o Te Poutama Tau:

Rauemi Whakaako