Kaupae 0: Tatau Pitomata

 

Homai kia whitu ngā porotiti.

boy.

Pouako: Homai kia whitu ngā porotiti.
Ākonga: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9...
Pouako: E hia ngā porotiti?
Ākonga: Aa... e whitu.

I te Kaupae 0, kāore te ākonga i te mōhio ki te tatau i tētahi huinga taonga.
Kāore ia i te mōhio ki te raupapa o ngā tau.
Kāore ia i te mōhio ki te pānga tahi o te tau me te taonga e tatauria ana.

Te ākonga i te Kōpae Rautaki o Te Poutama Tau: Tereipa

Rauemi Whakaako