Kaupae 0: Tatau Pitomata

 

I te Kaupae 0, kāore te ākonga i te mōhio ki te tatau i tētahi huinga taonga. Kāore ia i te mōhio ki te raupapa o ngā tau. Kāore ia i te mōhio ki te pānga tahi o te tau me te taonga e tatauria ana.