6. Ka whakamahi rautaki tāpiripiri ki te whiriwhiri i tētahi tau o roto i tētahi tauira tau.

6. Ka whakamahi rautaki tāpiripiri ki te whiriwhiri i tētahi tau o roto i tētahi tauira tau.