Āpitihanga Uiui Rautaki Tau

He rārangitanga pātai aromatawai ēnei, e tere kitea ai te kaupae rautaki a te ākonga. Kei konei hoki tētahi whārangi hei tuhi mā te pouako i te whanaketanga o te ākonga takitahi i roto i ngā kaupae rautaki o Te Poutama Tau.

Ngā Whakamārama me ngā Tohutohu

Āpitihanga Uiui Rautaki 1Rārangitanga PātaiPuka ĀkongaPuka Tuhi
Āpitihanga Uiui Rautaki 2Rārangitanga PātaiPuka ĀkongaPuka Tuhi
Āpitihanga Uiui Rautaki 3Rārangitanga PātaiPuka ĀkongaPuka Tuhi
Āpitihanga Uiui Rautaki 4Rārangitanga PātaiPuka ĀkongaPuka Tuhi

 

Ngā Āpitihanga Uiui Rautaki o mua.