Āpitihanga Uiui Mātauranga Tau

Mā te whakamahi i ngā aromatawai nei, e mōhio ai koe ki te kaupae mātauranga tau e hāngai ana ki ō ākonga. E whā ngā rōpū whakamātautau. Ko tētahi he tuhinga PDF hei kape māu, hei whakaatu ki te rauata (OHP). E toru ngā rōpū whakamātautau kua tuhia hei whakaaturanga PowerPoint.