Ngā Whanaketanga Pāngarau

Pāwhiria te pūtohu e hiahiatia ana.

Ngā Whanaketanga Pāngarau
Mā konei koe e tūhono atu ai ki Ngā Whanaketanga Pāngarau, kei te pae ipurangi o te Tāhuhu o te Mātauranga. 
He Rauemi Tautoko i Ngā Whanaketanga
Ko ētahi wāhanga o ngā rauemi tautoko e hāngai ana ki ia whenu o ngā whanaketanga, taumata 1a ki te 5a.
Mahere Whanaketanga
He mahere e whakaatu ana i te hononga o ngā whāinga paetae o te marautanga me ngā whanaketanga pāngarau, tae atu hoki ki ētahi tauira aromatawai.
Ngā Kāri
Hei tiki atu i ngā kāri e hāngai ana ki ētahi o ngā ngohe o roto i te pukapuka Whanaketanga Pāngarau: He Aratohu mā te Pouako.