Hei Tautoko i te Marautanga Pāngarau

Thanks for visiting NZMaths.
We are preparing to close this site and currently expect this to be in June 2024
but we are reviewing this timing due to the large volume of content to move and
improvements needed to make it easier to find different types of content on
Tāhūrangi. We will update this message again shortly.

For more information visit https://tahurangi.education.govt.nz/updates-to-nzmaths

Ko tā te rauemi nei, he āta whakaatu i te whānuitanga o ngā kaupapa me ngā whāinga paetae o te marautanga pāngarau o Aotearoa.

Ka aro ki ngā taumata 1 ki te 5 o te marautanga. Mō te 6 ki te 8 o ngā taumata, tērā ko ngā rauemi o te NCEA hei āwhina i te kaiako ki te whakamahere i āna mahi, kia hāngai tonu ki te marautanga.

Ngā Āhuatanga Matua o te Marautanga
He Kōrero hei whakamārama i ngā wāhanga matua o te marautanga.
He Whakamārama i ngā Whāinga Paetae
Ka whakaaturia ngā whāinga paetae me te roanga atu o ngā whakamārama e hāngai ana.
He Whakarārangi Rauemi Whakaako
He whakaatu i ētahi o ngā rauemi whakaako e hāngai ana ki ngā whenu me ngā taumata o te marautanga pāngarau.
He Tauira Horopaki Whakaako
He whakaatu i ētahi tauira horopaki e hangai ana ki ngā whenu me ngā taumata o te marautanga pāngarau.

Mō te whenu ‘Te Tau me te Taurangi’, koia nei te hononga o ngā taumata marautanga me ngā kaupae o te mahere o Te Poutama Tau:

Te Taumata o te Marautanga Te Kaupae o te Poutama Tau
Taumata 1 Kaupae 0-4
Taumata 2 Kaupae 5
Taumata 3 Kaupae 6
Taumata 4 Kaupae 7
Taumata 5 Kaupae 8