Hei Tautoko i te Marautanga Pāngarau

Ko tā te rauemi nei, he āta whakaatu i te whānuitanga o ngā kaupapa me ngā whāinga paetae o te marautanga pāngarau o Aotearoa.

Ka aro ki ngā taumata 1 ki te 5 o te marautanga. Mō te 6 ki te 8 o ngā taumata, tērā ko ngā rauemi o te NCEA hei āwhina i te kaiako ki te whakamahere i āna mahi, kia hāngai tonu ki te marautanga.

Ngā Āhuatanga Matua o te Marautanga
He Kōrero hei whakamārama i ngā wāhanga matua o te marautanga.
He Whakamārama i ngā Whāinga Paetae
Ka whakaaturia ngā whāinga paetae me te roanga atu o ngā whakamārama e hāngai ana.
He Whakarārangi Rauemi Whakaako
He whakaatu i ētahi o ngā rauemi whakaako e hāngai ana ki ngā whenu me ngā taumata o te marautanga pāngarau.
He Tauira Horopaki Whakaako
He whakaatu i ētahi tauira horopaki e hangai ana ki ngā whenu me ngā taumata o te marautanga pāngarau.

Mō te whenu ‘Te Tau me te Taurangi’, koia nei te hononga o ngā taumata marautanga me ngā kaupae o te mahere o Te Poutama Tau:

Te Taumata o te Marautanga Te Kaupae o te Poutama Tau
Taumata 1 Kaupae 0-4
Taumata 2 Kaupae 5
Taumata 3 Kaupae 6
Taumata 4 Kaupae 7
Taumata 5 Kaupae 8