He Rapanga Pāhekoheko

Te Ine me te Āhuahanga
Taumata 2

6.       Ka whakarōpū taonga i runga i te āhuahanga o aua taonga, ka whakamārama hoki i ngā rōpū.
 
7.       Ka tautohu, ka whakamārama i ngā āhua ahu-2 me ngā āhua ahu-3 e kitea mai ana i te taiao, i te hanga o ngā whare me ngā taonga o ia rā.
 

Te Rapanga
Te Pātai
Ngā Kōrero Āwhina
He Kupu Matua
Te Otinga
2.6
 
Te aha te āhua.
 
 
 • E toru ngā kokonga.
 • E toru ngā tapa torotika.
 • He iti ake i te koki hāngai ngā koki katoa.
 • He ōrite ngā koki katoa.
 • kokonga
 • koki
 • koki hāngai
 • tapa
 • torotika 
he tapatoru rite
2.7
 
Tuhia te āhua.
 
 • E whā ngā tapa.
 • He haurua te roa o tētahi tapa i tētahi.
 • He koki hāngai ngā kokonga katoa.
 • E 7cm te roa o tētahi o ngā tapa roa.
 • tapa
 • haurua
 • koki hāngai
 • kokonga
he tapawhā hāngai
shape.
2.8
 
Tuhia te āhua.
 
 • Ina whakaatangia ki te tapa roa, he tapawhā rite ka hua mai.
 • E toru ngā tapa.
 • E 3cm te roa o tētahi o ngā tapa poto.
 • He koki hāngai tētahi o ngā kokonga.
 • tapa
 • whakaata
 • koki hāngai
 • kokonga
 • tapawhā rite

 

he tapatoru hāngai, waerite hoki
shape.
2.9
 
Tuhia te āhua.
 
 • He ōrite te roa o ngā hauroki.
 • E whā ngā kokonga.
 • E rua ngā takirua tapa whakarara.
 • E 2cm te roa o tētahi tapa poto, he hautoru tēnā o tētahi tapa roa.
 • tapa
 • hauroki
 • whakarara
 • kokonga
 • hautoru
he tapawhā hāngai
shape.
2.10
 
Tuhia te āhua.
 
 • He tapatoru hāngai te haurua o te āhua.
 • He iti iho i te koki hāngai ngā kokonga katoa.
 • E toru ngā kokonga.
 • 1.5cm te roa o te tapa poto, he hauwhā tēnā o tētahi tapa roa.
 • tapa
 • tapatoru hāngai
 • koki hāngai
 • kokonga
 • hauwhā
he tapatoru waerite
shape.